WELCOME TO LORQUE LORQUE COMPANY

Ang Lorque Lorque Company  “on-line” review for marine deck/engineer officers ay itinatag ko noong Febrero 20, 2013 at ang pakay nito ay paghandaan at paga-anin ang mga panganga-ilangan ng ating mga marino sa pag review, bigyan ng sapat na kaalaman ng magiging competent marine deck/engineer officers kayo sa barko.

Sa mababang halaga at habang buhay na pag review sa halagang P12,000.00 para sa OIC at P18,ooo naman para sa Management level (one time payment), maka concentrate kayo sa inyong pag a-aral kahit kayo ay nasa barko o nasa probinsya o kung saan doon kayo ay conveniente na hindi kayo apektado ng trapiko at perwesyo ng baha sanhi o dulot ng masamang panahon.

EFFECTIVE JULY 18, 2017 ang on-line review sa aming website ay LIFETIME kasama ang distant coaching and tutorial pagkatapos ng pag submit ng registration at makapagbayad na kayo.

Para maka pag “0n-line review” kayo,  browse www.lorquelorqueassociates.com, Log In; click the “click here to register” and fill-up the registration form and click “SUBMIT”. Pag bayad na ang inyong review/consultancy fee, automatic na ma ACTIVATE kayo at meron kayong matanggap na PASSWORD sa email inbox ninyo at ang PASSWORD na yan ang gagamitin ninyo bawat bukas ninyo ng website para maka pag on-line review.

For more information and inquiry, contact C/E Lorque at 0939-822-2335 and 0918-304-3736 or browse www.lorquelorqueassociates.com or email at <benslorque@yahoo.com>. If you are looking for a safe and cheaper accommodation, I can provide you at a cost of P65.00 per day including free WI-FI, water and electricity.